جستجوی تور

جستجو
v
v
v
v
v
v
v
جستجو
v Next1Prev19 رکورد
کد تور 
نام شرکت مجری 
مقصد 
تاریخ رفت 
تاریخ برگشت 
نام هتل 
نوع هتل 
روز 
شب 
ظرفیت تور 
ظرفیت خالی 
صبحانه 
نهار 
شام 
هزينه هر نفر 
هزينه بازنشسته 
 
 
97003663ايرانگردي و جهانگرديمشهد مقدس1397-08-281397-09-01ساوين3 ستاره437063,750,00050,000معرفی
97003665ايرانگردي و جهانگرديمشهد مقدس1397-08-241397-08-28هتل آپارتمان ميزبان1 ستاره5437293,750,00050,000معرفی
97004130ايرانگردي و جهانگرديشيراز1397-08-251397-08-28جهانگردي شيراز 13 ستاره432033,750,00050,000معرفی
97004341ايرانگردي و جهانگرديشيراز1397-08-251397-08-28جهانگردي شيراز 13 ستاره43223,750,00050,000معرفی
97004170شرکت سرمايه گذاري سفر کارت مليمشهد مقدس1397-08-251397-08-28عرش13 ستاره436093,800,000100,000معرفی
97004173شرکت سرمايه گذاري سفر کارت مليمشهد مقدس1397-08-281397-09-01عرش13 ستاره4360143,800,000100,000معرفی
97003774شرکت سرمايه گذاري سفر کارت مليکيش1397-08-251397-08-28قائم جديد3 ستاره4328133,850,000150,000معرفی
97004335ايرانگردي و جهانگرديمشهد مقدس1397-08-251397-08-29مدائن13 ستاره541134,150,000450,000معرفی
97004016ايرانگردي و جهانگرديمشهد مقدس1397-08-261397-08-29خورشيد تابان4 ستاره4310104,200,000500,000معرفی
97004132ايرانگردي و جهانگرديمشهد مقدس1397-08-251397-08-28خورشيد تابان4 ستاره431084,200,000500,000معرفی
97004367شرکت سرمايه گذاري سفر کارت مليقشم1397-08-261397-08-29کيميا سه 23 ستاره431414,200,000500,000معرفی
97004141ايرانگردي و جهانگرديبوشهر1397-08-251397-08-28جهانگردي دلوار14 ستاره43114,950,0001,250,000معرفی
97004312شرکت سرمايه گذاري سفر کارت مليمشهد مقدس1397-08-271397-09-01فردوسي13 ستاره54130225,150,0001,450,000معرفی
97003609شرکت سرمايه گذاري سفر کارت مليقشم1397-08-271397-09-01کيميا سه 13 ستاره43115,560,0001,860,000معرفی
97003610شرکت سرمايه گذاري سفر کارت مليقشم1397-08-241397-08-28کيميا سه 13 ستاره43115,560,0001,860,000معرفی
97003567شرکت سرمايه گذاري سفر کارت مليمشهد مقدس1397-08-261397-08-30کيان 13 ستاره43116,360,0002,660,000معرفی
97004114شرکت سرمايه گذاري سفر کارت مليکيش1397-08-251397-08-29گلديس2 ستاره54429,100,0005,400,000معرفی
97003958شرکت سرمايه گذاري سفر کارت مليمشهد مقدس1397-08-251397-08-29حافظ(مشهد)3 ستاره5420169,600,0005,900,000معرفی
97004181ايرانگردي و جهانگرديچابهار1397-08-271397-08-30لاله4 ستاره43101012,050,0008,350,000معرفی

ساختمان مرکزی : تهران - خيابان دکتر فاطمی - ميدان جهاد شماره ۶۱ ، تلفن ۸۸۹۵۴۴۰۵ ، فکس : ۸۸۹۶۳۶۰۲ ، شماره پستی : ۱۴۱۴۷۷۱۱۱۸
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری می باشد.