جستجوی تور اقامتي

بازنشسته محترم
تورهای جدول ذيل صرفا اقامتي مي باشد و بازنشسته مي تواند با تعداد 2 ، 3 يا 4 نفر همراه با هزينه اعلام شده و بهره مندی از کمک هزینه سفر به مبلغ 660 هزار تومان از اين تورها استفاده نماید.
جستجو
v
v
جستجو
v Next321Prev55 رکورد
کد تور 
مجری 
مقصد 
تاریخ شروع اقامت 
تاریخ پايان اقامت 
نام هتل 
نوع هتل 
تعداد شب اقامت 
ظرفیت تور 
ظرفیت خالی 
صبحانه 
نهار 
شام 
هزينه هر نفر با احتساب کمک هزينه(ريال) 
تعداد نفرات گروه 
 
 
97001679ايرانگردي و جهانگرديآستارا1397-03-261397-03-29 جهانگردي آستارا2 ستاره32020250,0002معرفیرزرو
97001504ايرانگردي و جهانگرديچالوس1397-03-271397-03-30جهانگردي چالوس3 ستاره312950,0003معرفیرزرو
97001339ايرانگردي و جهانگرديخرم آباد1397-03-291397-04-01جهانگردي خرم آباد2 ستاره324121,350,0004معرفیرزرو
97001680ايرانگردي و جهانگرديآستارا1397-03-291397-04-01 جهانگردي آستارا2 ستاره32020250,0002معرفیرزرو
97001681ايرانگردي و جهانگرديآستارا1397-04-011397-04-04 جهانگردي آستارا2 ستاره344250,0002معرفیرزرو
97001682ايرانگردي و جهانگرديآستارا1397-04-041397-04-07 جهانگردي آستارا2 ستاره344250,0002معرفیرزرو
97001525ايرانگردي و جهانگرديچالوس1397-04-041397-04-07جهانگردي چالوس3 ستاره312650,0003معرفیرزرو
97001507ايرانگردي و جهانگرديچالوس1397-04-051397-04-08جهانگردي چالوس3 ستاره312650,0003معرفیرزرو
97001683ايرانگردي و جهانگرديآستارا1397-04-071397-04-10 جهانگردي آستارا2 ستاره344250,0002معرفیرزرو
97001684ايرانگردي و جهانگرديآستارا1397-04-101397-04-13 جهانگردي آستارا2 ستاره344250,0002معرفیرزرو
97001509ايرانگردي و جهانگرديچالوس1397-04-111397-04-14جهانگردي چالوس3 ستاره3121250,0003معرفیرزرو
97001685ايرانگردي و جهانگرديآستارا1397-04-131397-04-16 جهانگردي آستارا2 ستاره344250,0002معرفیرزرو
97001340ايرانگردي و جهانگرديخرم آباد1397-04-151397-04-18جهانگردي خرم آباد2 ستاره32481,350,0004معرفیرزرو
97001510ايرانگردي و جهانگرديچالوس1397-04-161397-04-19جهانگردي چالوس3 ستاره33350,0003معرفیرزرو
97001686ايرانگردي و جهانگرديآستارا1397-04-161397-04-19 جهانگردي آستارا2 ستاره344250,0002معرفیرزرو
97001687ايرانگردي و جهانگرديآستارا1397-04-191397-04-22 جهانگردي آستارا2 ستاره344250,0002معرفیرزرو
97001688ايرانگردي و جهانگرديآستارا1397-04-221397-04-25 جهانگردي آستارا2 ستاره342250,0002معرفیرزرو
97001512ايرانگردي و جهانگرديچالوس1397-04-221397-04-25جهانگردي چالوس3 ستاره312950,0003معرفیرزرو
97001513ايرانگردي و جهانگرديچالوس1397-04-251397-04-28جهانگردي چالوس3 ستاره312950,0003معرفیرزرو
97001689ايرانگردي و جهانگرديآستارا1397-04-251397-04-28 جهانگردي آستارا2 ستاره344250,0002معرفیرزرو

ساختمان مرکزی : تهران - خيابان دکتر فاطمی - ميدان جهاد شماره ۶۱ ، تلفن ۸۸۹۵۴۴۰۵ ، فکس : ۸۸۹۶۳۶۰۲ ، شماره پستی : ۱۴۱۴۷۷۱۱۱۸
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری می باشد.