جستجوی تور اقامتي

بازنشسته محترم
تورهای جدول ذيل صرفا اقامتي مي باشد و بازنشسته مي تواند با تعداد 2 ، 3 يا 4 نفر همراه با هزينه اعلام شده و بهره مندی از کمک هزینه سفر به مبلغ 660 هزار تومان از اين تورها استفاده نماید.
جستجو
v
v
جستجو
v Next21Prev36 رکورد
کد تور 
مجری 
مقصد 
تاریخ شروع اقامت 
تاریخ پايان اقامت 
نام هتل 
نوع هتل 
تعداد شب اقامت 
ظرفیت تور 
ظرفیت خالی 
صبحانه 
نهار 
شام 
هزينه هر نفر با احتساب کمک هزينه(ريال) 
تعداد نفرات گروه 
 
 
97001506ايرانگردي و جهانگرديتور چالوس/نمک آبرود1397-04-021397-04-05جهانگردي چالوس3 ستاره312350,0003معرفیرزرو
97001508ايرانگردي و جهانگرديتور چالوس/نمک آبرود1397-04-081397-04-11جهانگردي چالوس3 ستاره313150,0003معرفیرزرو
97001684ايرانگردي و جهانگرديآستارا1397-04-101397-04-13 جهانگردي آستارا2 ستاره342250,0002معرفیرزرو
97001509ايرانگردي و جهانگرديتور چالوس/نمک آبرود1397-04-111397-04-14جهانگردي چالوس3 ستاره312350,0003معرفیرزرو
97001685ايرانگردي و جهانگرديآستارا1397-04-131397-04-16 جهانگردي آستارا2 ستاره342250,0002معرفیرزرو
97001687ايرانگردي و جهانگرديآستارا1397-04-191397-04-22 جهانگردي آستارا2 ستاره384250,0002معرفیرزرو
97001688ايرانگردي و جهانگرديآستارا1397-04-221397-04-25 جهانگردي آستارا2 ستاره342250,0002معرفیرزرو
97001689ايرانگردي و جهانگرديآستارا1397-04-251397-04-28 جهانگردي آستارا2 ستاره342250,0002معرفیرزرو
97001690ايرانگردي و جهانگرديآستارا1397-04-281397-04-31 جهانگردي آستارا2 ستاره342250,0002معرفیرزرو
97001691ايرانگردي و جهانگرديآستارا1397-04-311397-05-03 جهانگردي آستارا2 ستاره344250,0002معرفیرزرو
97001692ايرانگردي و جهانگرديآستارا1397-05-031397-05-06 جهانگردي آستارا2 ستاره344250,0002معرفیرزرو
97001693ايرانگردي و جهانگرديآستارا1397-05-061397-05-09 جهانگردي آستارا2 ستاره344250,0002معرفیرزرو
97001515ايرانگردي و جهانگرديتور چالوس/نمک آبرود1397-05-061397-05-09جهانگردي چالوس3 ستاره312650,0003معرفیرزرو
97001516ايرانگردي و جهانگرديتور چالوس/نمک آبرود1397-05-091397-05-12جهانگردي چالوس3 ستاره312350,0003معرفیرزرو
97001517ايرانگردي و جهانگرديتور چالوس/نمک آبرود1397-05-121397-05-15جهانگردي چالوس3 ستاره39350,0003معرفیرزرو
97001695ايرانگردي و جهانگرديآستارا1397-05-121397-05-15 جهانگردي آستارا2 ستاره344250,0002معرفیرزرو
97001696ايرانگردي و جهانگرديآستارا1397-05-151397-05-18 جهانگردي آستارا2 ستاره344250,0002معرفیرزرو
97001518ايرانگردي و جهانگرديتور چالوس/نمک آبرود1397-05-151397-05-18جهانگردي چالوس3 ستاره312950,0003معرفیرزرو
97001697ايرانگردي و جهانگرديآستارا1397-05-181397-05-21 جهانگردي آستارا2 ستاره344250,0002معرفیرزرو
97001698ايرانگردي و جهانگرديآستارا1397-05-211397-05-24 جهانگردي آستارا2 ستاره344250,0002معرفیرزرو

ساختمان مرکزی : تهران - خيابان دکتر فاطمی - ميدان جهاد شماره ۶۱ ، تلفن ۸۸۹۵۴۴۰۵ ، فکس : ۸۸۹۶۳۶۰۲ ، شماره پستی : ۱۴۱۴۷۷۱۱۱۸
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری می باشد.